Tag: xôi cúng đầy tháng

Cúng đầy tháng quan trọng không kém thôi nôi.

Cúng đầy tháng cũng tương tự như cúng thôi nôi tuy nhiên, cúng đầy tháng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi đứa trẻ. Sau quá trình nằm trong trứng nước và được sinh ra ngoài môi trường thì đây là giai đoạn yếu nhất của trẻ sơ sinh nên thông thường