Tag: xôi chè cúng

Điều chưa biết về tục cúng xôi chè trong lễ thôi nôi

Nhiều người khi nói về lễ cúng thôi nôi và đầy tháng thì thường nghĩ ngay đến những món xôi đậu trắng, những món chè trôi nước thường để cúng cho 12 Bà Mụ và 3 Đức Thầy. Nhưng bên cạnh đó luôn có một câu hỏi rằng tại sao, cứ thôi nôi là phải

Cúng đầy tháng quan trọng không kém thôi nôi.

Cúng đầy tháng cũng tương tự như cúng thôi nôi tuy nhiên, cúng đầy tháng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi đứa trẻ. Sau quá trình nằm trong trứng nước và được sinh ra ngoài môi trường thì đây là giai đoạn yếu nhất của trẻ sơ sinh nên thông thường