Tag: tinh dầu thuốc lá

Vì sao tinh dầu trong thuốc lá điện tử lại không gây hại.

Nhiều người và thậm chí báo chí cho rằng các sản phẩm thuốc lá điện tử là những thiết bị gây hại và khiến cho người nghiện chẳng thể nào cai thuốc được. Tuy nhiên, lại có những bài báo cho rằng, thuốc lá điện thực sự không gây hại và lại giúp cho người